Ełcki szpital “Pro-Medica" podał nam liczbę urodzeń za rok 2019. Można zaobserwować wzrost liczby w stosunku do lat poprzednich.