Jak dowiadujemy się z oficjalnej strony Szpitala "Pro-Medica" w Ełku od pierwszego maja będziemy mieli możliwość dostępu online do wyników badań laboratoryjnych wykonywanych przez pacjentów.


Badania online będą dotyczyły badań laboratoryjnych wykonywanych przez pacjentów indywidualnie w Centralnym Laboratorium Analitycznym, przy ul. M. Konopnickiej oraz Laboratorium Mikrobiologicznym znajdującym się, przy Szpitalu Pro-Medica.

Aby aktywować swoje konto, pacjent powinien zgłosić taką chęć osobiście w Laboratorium, w celu przydzielenia numeru konta klienta oraz hasła początkowego. Konto dopuszcza dostęp tylko do wyników badań osoby, do której jest przypisane. Instrukcje użytkowania poszczególnych etapów pracy z aplikacją internetową wyników on-line dostępne są w niej pod linkiem „Pomoc".