miniatura

Jak wygląda rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim?

30.11.2022 10:47 0 komentarze

Województwo warmińsko-mazurskie pełni w znacznym stopniu funkcję rolniczo-turystyczną, niemniej praca czeka tu w wielu różnych dziedzinach zawodowych. Dobry prognostyk dla osób szukających posady w tej części kraju stanowią malejące bezrobocie i rosnąca l...

miniatura

Praca w Ełku - kogo poszukują pracodawcy?

13.07.2022 14:37 0 komentarze

Ełk to malownicze miasto, które znajduje się w centrum Zielonych Płuc Polski. Przyciąga turystów, jednak jest atrakcyjny także dla mieszkańców. Na jego terenie działa bowiem blisko 4 tys. firm, które stanowią potencjalne miejsca pracy dla wielu mieszkańcó...

miniatura

Bardzo niski poziom bezrobocia

16.01.2022 10:03 0 komentarze

Dobre wiadomości z rynku pracy. Po raz pierwszy od 1990 roku poziom bezrobocia w końcu grudnia był niższy niż w listopadzie. Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że na koniec roku w rejestrach urzędów pracy figurowało 895,7 tys. ...

miniatura

Polski Ład dla pracowników

14.01.2022 15:35 0 komentarze

Dzięki zmianom w Polskim Ładzie niemal 9 mln Polaków przestanie płacić PIT. Podatku dochodowego, dzięki podniesieniu kwoty wolnej, nie będą płacić osoby mniej zarabiające i prawie 2/3 emerytów i rencistów. Nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne dla p...

miniatura

Polski ład- Pracownik może donieść na pracodawcę

14.01.2022 15:35 0 komentarze

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy Polskiego Ładu. Wśród najważniejszych zmian są m.in. podstawy wymiaru oraz wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli pracownik ma wątpliwości, czy pracodawca właściwie nalicza mu wynagrodzenie i ...

miniatura

ZUS podsumował kontrole L4 w województwie

10.02.2020 16:00 0 komentarze

W 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w naszym województwie przeprowadził kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich na 4093 osobach. W konsekwencji – wobec 518 osób cofnięto zasiłki na łączną kwotę 712 tys. zł. Ponadto przeprowadzone zostały kontro...