Akcja profilaktyki zdrowotnej „Światowy Dzień Serca w Ełku” odbędzie się w dniach 18–30 września. Obchody Dnia mają na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej chorób serca oraz promocję zdrowego stylu życia. W Urzędzie Miasta Ełku 18 września w godzinach 10.00–14.00 zorganizowane zostanie stanowisko NFZ.


W poniedziałek 16 września o godz. 12:30 w Urzędzie Miasta Ełku odbyła się konferencja prasowa współorganizowana razem z Narodowym Funduszem Zdrowia, która poświęcona była akcji profilaktyki zdrowotnej „Światowy Dzień Serca w Ełku”. O akcji opowiadał Walenty Seliga, zastępca dyrektora ds. medycznych oraz rzecznik Warmińsko Mazurskiego NFZ Pani Aleksandra Kuczko. 

Dr Walenty Seliga: w 2016 roku w naszym województwie ponad 40 procent zgonów było z powodów chorób układu krążenia. To jest pierwsze miejsce jako przyczyna zgonów w naszym województwie. Zresztą nie tylko w naszym województwie, ale w całym kraju. A ponad 27% to są nowotwory (...) 

Corocznie, w ostatnią niedzielę września z inicjatywy Światowej Federacji Serca (WHF) z udziałem i przy współfinansowaniu, WHO, UNESCO i UNICEF-u obchodzony jest Światowy Dzień Serca.

Akcja profilaktyki zdrowotnej  „Światowy Dzień Serca w Ełku” odbędzie się w dniach 18–30 września.

Celem akcji jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania się, a przede wszystkim do wykonywania profilaktycznych badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia. Do współpracy włączyły się największe urzędy i firmy w Ełku:

- Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie Delegatura w Ełku,

- Urząd Miasta Ełku

- Urząd Gminy Ełk

- Kuratorium Oświaty w Olsztynie - Delegatura w Ełku (szkoły i przedszkola)

- Urząd Skarbowy w Ełku

- Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. Oddział w Ełku

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

W każdej z wymienionych instytucji w dniach 18-30 września br. dostępne będą ulotki informujące o tym jak ważny jest zdrowy tryb życia, będące jednocześnie zaproszeniem do wykonania badań profilaktycznych w ramach Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.

Aleksandra Kuczko, Rzecznik Warmińsko-Mazurskiego NFZ: Mimo tego, że badanie jest dostępne u każdego lekarza POZ czyli lekarza rodzinnego tych badań wykonuje się niewiele. Jeśli chodzi o Ełk i Powiat Ełcki badaniami profilaktycznymi chorób układu krążenia objętych jest tylko około 30% populacji wśród tych grup wiekowych (osoby w wieku 35,40,45,50,55 lat - przyp. red.) Są to badania bezpłatne w ramach ubezpieczenia, dostępne (...)

Badanie obejmuje: 
- wywiad w kierunku obciążenia chorobami układu krążenia, wypełnienie ankiety, badanie poziomu cholesterolu całkowitego, LDL i HDL, triglicerydów, oraz poziomu glukozy, pomiar, ciśnienia tętniczego, określenie współczynnika masy ciała BMI, badanie lekarskie i ocenę czynników ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, kwalifikację do odpowiedniej grupy ryzyka oraz edukację zdrowotną   
- w przypadku rozpoznania choroby układu krążenia - w zależności od wskazań medycznych, wydanie zaleceń oraz skierowanie na dalszą diagnostykę lub leczenie. 

W najbliższą środę 18 września Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie rozpocznie cykliczne przedsięwzięcie promujące zdrowy styl życia i wykonywanie profilaktycznych badań zdrowotnych.

W Urzędzie Miasta Ełku w godzinach 10.00 – 14.00 zorganizowane zostanie stanowisko NFZ, przy którym można będzie:

  • wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz założyć Internetowe Konto Pacjenta,
  • zasięgnąć informacji o programach profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez NFZ (m.in. Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, Raka Piersi, Raka Szyjki Macicy, Chorób Odtytoniowych, Gruźlicy i Badań Prenatalnych), o prawach pacjenta i funkcjonowaniu NFZ,
  • dokonać pomiaru masy i składu ciała.


Ponadto w ostatnim tygodniu września odbędzie się VI Forum Kardiologiczne „Ełk – tu bije moje serce”, którego celem jest zaszczepienie w młodych ełczanach nawyków zdrowego i aktywnego stylu życia. Forum połączone będzie z grą miejską.