Data wydarzenia: 25.07.2020 16:00 - 25.07.2020 18:00
Miejsce wydarzenia: ul. Olsztyńska ( Stary Spichlerz)

Ełckie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza na kolejną część wydarzenia w formie spaceru, podczas którego uczestnicy będą poznawać nowe rodzaje ziół i roślin jadalnych. Celem tego eventu jest omówienie ogólnych zasad korzystania z ziół i zgłębiania praktycznej wiedzy na temat roślin.


Podczas spaceru zostaną przypomniane podstawowe zasady, którymi należy się kierować podczas zbierania dzikich roślin. Uczestnicy wydarzenia uczyć się będą rozpoznawania wybranych gatunków. Podczas spaceru omówione zostaną także ich właściwości oraz możliwości wykorzystania. Będzie również czas na wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce i samodzielne zebranie niewielkiej ilości roślin. 

Podobnie jak na poprzednim spacerze uczestnicy będą wspólnie wędrować przez łąki i pola w poszukiwaniu jadalnych roślin. Każdy będzie miał możliwość przekonania się osobiście o znaczeniu sezonowości, poznamy także kolejne jadalne gatunki roślin.