Data wydarzenia: 15.09.2019 16:00 - 16.09.2019 19:00
Miejsce wydarzenia: Makosieje - Świetlica Gminna

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wiejskich "Wokół Sypitek" oraz mieszkańcy wsi Makosieje zapraszają na Festyn Dzień Ziemniaka.


W programie gry, zabawy, wata cukrowa, występy artystyczne, konkursy kulinarne oraz oczywiście degustacje potraw z ziemniaka. 
Start o godzinie 16:00 w Makosiejach k. Sypitek w Gminie Kalinowo.  


REGULAMIN KONKURSU NA POTRAWĘ Z ZIEMNIAKA
1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem konkursu na najlepszą potrawę z ziemniaka jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wiejskich Wokół Sypitek. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt.: „Pozytywnie Nakręceni” finansowanego z budżetu Gminy Kalinowo w ramach konkursu ofert otwartych.

2. CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest:
a) Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach z ziemniaka.
b) Wyszukanie potraw ziemniaczanych.
c) Promocja potraw regionalnych.
d) Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami.
e) Wspieranie lokalnej tożsamości.

3. TERMINY KONKURSU:
a) Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą wziąć udział podmioty :
tj. gospodarstwa agroturystyczne, osoby prywatne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich), które złożą wypełnione karty zgłoszeniowe do Sklepu ELA w Makosiejach w terminie do 13.09. 2019r ( piątek).
b) Zgłoszona potrawa winna zostać dostarczona i zaprezentowana podczas trwania Imprezy,
tj. w dniu 15 września 2019 roku o godz. 17.00, na Sali świetlicy wiejskiej w Makosiejach, potrawy przyjmuje pani Ewa Andrukajtys

4. PRZEDMIOT KONKURSU:
a) Przedmiotem konkursu są potrawy z ziemniaka
b) Konkurs jest jednoetapowy.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a) Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko jedną potrawę z ziemniaka.
b) Karta konkursowa dostępna jest w Sklepie Ela w Makosiejach.
c) Niezbędny sprzęt oraz naczynia do przygotowania i prezentacji dań uczestnicy konkursu zapewniają we własnym zakresie.
d) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 15.09.2019 r. podczas trwania Festynu Dzień Ziemniaka
e) Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

6. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH POTRAW:
W konkursie ocenie podlegać będą potrawy z ziemniaka
Oceniane będą:
- smak potrawy (w skali 1-10 punktów)
- podanie potrawy (w skali 1-5 punktów) Uczestnik maksymalnie może uzyskać 15 punktów.
7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: Laureatom konkursu wręczone zostaną nagrody rzeczowe

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wiejskich Wokół Sypitek


Fot. główne - pixabay