1 września rozpocznie się rok szkolny 2020/2021. Uczniowie wrócą do szkolnych ław. Nauka w dobie pandemii koronawirusa odbywać się będzie w reżimie sanitarnym, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci i nauczycieli. W Gminie Ełk nauka rozpocznie się w szkołach w Nowej Wsi Ełckiej, Stradunach, Woszczelach, Chełchach, Mrozach Wielkich i Rękusach.

 

Szkoły społeczne sposobem na przetrwanie placówek w trudnych czasach?  

Koszty funkcjonowania oświaty rosną w każdym samorządzie w Polsce. Także i w Gminie Ełk poszukiwane są sposoby, aby te koszty ograniczyć, ale tak, by żadnej placówki oświatowej nie trzeba było likwidować. Jednym z pomysłów jest przekształcenie obecnych placówek w szkoły społeczne.

Dla rodziców i uczniów nic by się nie zmieniło – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Wszystko zostałoby na swoim miejscu, oprócz pensji nauczycielskich, bo w szkołach, które prowadzą stowarzyszenia czy fundacje nie obowiązuje Karta Nauczyciela, tylko normalne umowy o pracę. O tym jak to wygląda w praktyce rozmawiałem z panią wójt Gminy Hanna w województwie lubelskim, z radnymi i nauczycielami z tamtej gminy. Zaprosiłem ich do Gminy Ełk, gdzie przedstawili dokładnie jak te przekształcenia wyglądały u nich i jak edukacja funkcjonuje teraz.


Delegacja z Hanny spotkała się z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami uczniów Gminy Ełk. Najwięcej obaw wyrazili nauczyciele

Ja ich świetnie rozumiem – powiedziała Grażyna Kowalik, Wójt Gminy Hanna. – U nas też były protesty nauczycielskie, związkowe, również bunt mieszkańców, którzy obawiali się zamknięcia szkół. Tymczasem nie o zamknięcie placówek chodziło, a o przekształcenie. W naszej gminie wszystko skończyło się na referendum, w którym chciano mnie odwołać, ale okazało się nieważne, a trzy lata później wygrałam w pierwszej turze.

Reforma przekształcenia szkół okazała się udana.
– Uwalniając szkoły z reżimu Karty Nauczyciela gmina poczyniła oszczędności, ale nie wykorzystała ich na jakieś dziwne cele, tylko na rozwój systemu edukacji, np. na zakup autobusu szkolnego, na stołówki czy uruchomienie punktów przedszkolnych – dodaje Grażyna Kowalik. – Te przekształcone wówczas szkoły działają lepiej niż wcześniej. Dla samych uczniów i rodziców pewnie niewiele się zmieniło. Dalej dzieci uczą się w tych samych budynkach, w tych samych miejscowościach, pod opieką tych samych nauczycieli. Za to poszerzyła się np. oferta zajęć pozalekcyjnych, pojawiły się nowe pomoce dydaktyczne, polepszyło wyposażenie.

– Zapewne też dzięki temu, że organizacjom pozarządowym łatwiej pozyskiwać środki z wielu źródeł zewnętrznych – informuje Wójt Tomasz Osewski. – Stowarzyszenie, które zajęłoby się nadzorem szkół w Gminie Ełk mogłoby liczyć tu na wiele sposobów dofinansowania systemu.

Zmiany w funkcjonowaniu szkół nie wchodzą z dnia na dzień, a najwcześniej przekształcenie mogłoby wejść w życie w 2021 roku. O losach placówek zdecyduje Rada Gminy Ełk.