W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów im. Jana Pawła II na semestr letni roku szkolnego 2017/2018.


Powiat ełcki od wielu lat wspiera finansowo najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą: biskup ełcki, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada rodziców, rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu Ełckiego na okres jednego semestru. Zarząd określa również wysokość jednego stypendium oraz maksymalną liczbę stypendiów na każdy rok szkolny w zależności od środków przyznanych na ten cel przez Radę Powiatu Ełckiego. W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 na stypendia przeznaczono kwotę ponad 60 tysięcy złotych.

Komisja Stypendialna, po analizie wniosków, zaproponowała 97 uczniom stypendia w wysokości 125 złotych miesięcznie na semestr letni roku szkolnego 2017/2018:
- I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Ełku – 42 uczniów,
- Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku – 4 uczniów,
- Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku – 9 uczniów,
- Zespół Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku – 23 uczniów,
- Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku – 8 uczniów,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku – 11 uczniów.