8 kwietnia ma odbyć się strajk w placówkach oświatowych. W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom nie tylko wtedy, gdy ich dziecko zachoruje. -  Można go otrzymać także wówczas, gdy dziecko jest zdrowe, ale nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza. Otrzymać go można na zdrowe dziecko, które nie ukończyło jeszcze ósmego roku życia i nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić mu opiekę - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim. 

Prawo do zasiłku mają na równi matka, jak i ojciec dziecka. Zasiłek może otrzymać jednak za dany okres tylko jeden z rodziców, czyli ten który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę. Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Rodzic, który chce uzyskać taki zasiłek, musi złożyć swojemu pracodawcy wniosek i dołączyć do niego oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły. Zasiłek opiekuńczy przysługuje niezależnie od okresu ubezpieczenia.

Przysługuje on nie tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę, ale tym, które są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, np. pracujący na umowie zlecenie lub w prowadzą własną działalność gospodarczą.

Potrzebne oświadczenia i wnioski
Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15. W przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS złożyć trzeba ZAS-36 czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS albo w osobiście w ZUS. Można także go wydrukować po wypełnieniu - w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.

Maksymalnie 60 dni w roku
Zasiłek opiekuńczy zarówno na zdrowe, jak i chore dziecko do lat 14, przysługuje maksymalnie przez 60 dni. Nie zależy on od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki. Na dziecko powyżej 14 roku życia lub innego członka rodziny zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni. Na dziecko niepełnosprawne powyżej 14 roku życia  - 30 dni.

Czy będzie porozumienie? 
Wszystkie trzy centrale związkowe odrzuciły porozumienie ze stroną rządową i wszystko wskazuje, że w poniedziałek ruszy strajk. 
Wg. Sławomira Broniarza prezesa ZNP piątkowa propozycja rządu tylko zaognia konflikt. Związkowcy twierdzą ponadto, że nie ma podstaw do zawieszenia lub wstrzymania zapowiadanego strajku.   

Jak sytuacja będzie wyglądała w Ełku? 
Nasi dyrektorzy od kilku dni informują rodziców o tym, że akcja protestacyjna może przekształcić się w akcję strajkową. Staramy się, aby wszystkie dzieci, które nie będą mogły mieć zapewnionej opieki w domu, znalazły opiekę w naszych jednostkach organizacyjnych. Będą czynne świetlice, w salach gimnastycznych będą prowadzone zajęcia. Dzieci będzie też przyjmować Ełckie Centrum Kultury, Muzeum Historyczne, Miejska Biblioteka (od wtorku) czy Centrum Edukacji Ekologicznej. Staramy się od tej strony zabezpieczyć te dzieci. Aczkolwiek, jeżeli dyrektor placówki uzna, że nie jest w stanie sam zapewnić opieki, ze względu na brak obecnej kadry, to np. taka szkoła może być zamknięta. Jest od nas, jako samorządu prośba do rodziców, aby starali się zapewnić opiekę swoim pociechom w miarę własnych możliwości na te dni strajku, jeżeli do niego dojdzie. Zastępca prezydenta Artur Urbański dla Miasto-gazeta.pl