W Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku zakończył się pierwszy etap realizacji projektu „Europejskie Staże” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Grupa 16 uczniów kształcąca się w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych, odbyła trzytygodniowe staże zawodowe w Hiszpanii.

Uczniowie pracowali u pracodawców z branży samochodowej, elektrycznej, mechanicznej i mechatronicznej.

Dzięki realizacji projektu uczniowie mieli możliwość rozwijania własnych umiejętności i zainteresowań zawodowych u lokalnych pracodawców, doskonalenia języka hiszpańskiego i angielskiego, zawierania nowych znajomości oraz zwiedzania i odkrywania nowych miejsc.

Uczniowie na zakończenie stażu otrzymali dokumenty Europass Mobilność, certyfikaty odbycia stażu oraz referencje. Hiszpańscy pracodawcy bardzo dobrze ocenili uczniów, szczególnie ich wysokie umiejętności zawodowe, komunikatywność, punktualność i wysoką kulturę osobistą.