Miasto Ełk już po raz szósty znalazło się w gronie laureatów „Samorządowego Lidera Edukacji", a tym samym decyzją komisji – otrzymało Certyfikat Złoty. W tym roku Ełk otrzymał również Wyróżnienie Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za największy progres w dziedzinie rozwoju edukacji.

Gala Finałowa VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji" odbyła się 12 października 2016 roku w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

W VI edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji" miasto Ełk znalazło się w gronie 59 gmin, powiatów i samorządnych województw z całej Polski, które otrzymały certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji". Certyfikat przyznany został na okres od października 2016 roku do października 2017 roku.

Ełk uczestniczy w programie od początku, tj. od sześciu lat. Każdego roku naszemu miastu przyznawany jest certyfikat. W tym roku, decyzją komisji certyfikacyjnej osiem jednostek samorządu terytorialnego uhonorowanych zostało Certyfikatem Złotym. Ponadto Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznał również ośmiu laureatom tegorocznego programu specjalne Wyróżnienia.

 Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2016" dla Ełku

W kategorii „Gminy o liczbie mieszkańców od 50 tys. do 100 tys." Ełk jest jedynym samorządem nagrodzonym w województwie warmińsko – mazurskim.

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2016" – potwierdza, że samorząd Miasta Ełku podejmuje nowoczesne, efektywne, innowacyjne i wartościowe społecznie działania w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą. Jednostki, którym przyznano certyfikat w sposób szczególny dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, wyróżniają się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę, wspierają innowacje edukacyjne oraz propagują „dobre praktyki” w dziedzinie nauki, szkolnictwa i kultury.

Certyfikat Złoty

Certyfikaty Złote otrzymały samorządy, które uzyskały wyróżnienie „Samorządowego Lidera Edukacji” po raz szósty. Potwierdza to, że realizowana nowoczesna i innowacyjna polityka oświatowa ma charakter wieloletni, prowadzona jest w sposób strategiczny, konsekwentny i zgodny z najwyższymi standardami zarządzania publicznego. Certyfikat ten został przyznany ośmiu laureatom.

Wyróżnienie Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Wyróżnienie zostało przyznane Miastu Ełku za największy progres w dziedzinie projektowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji w stosunku do poprzedniego postępowania certyfikacyjnego. Wyróżnienie to zostało przyznane ośmiu laureatom.

 

Program „Samorządowy Lider Edukacji" realizowany jest od 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.

Jego cele to identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, promowanie gmin, powiatów i samorządowych województw, które posiadają szczególne osiągnięcia w obszarze lokalnej i regionalnej polityki edukacyjnej, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze oświatowej.

Program ma charakter akredytacji (certyfikacji) środowiskowej, której dokonują przedstawiciele świata nauki – profesorowie pracujący na najlepszych polskich uczelniach, specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania oświatą, jakości kształcenia, polityki samorządowej i marketingu edukacyjnego.

Polityka oświatowa samorządów uczestniczących w Programie poddawana jest szczegółowej analizie Komisji. Ocena każdej gminy czy powiatu trwa około trzech miesięcy. W tym czasie eksperci zapoznają się m.in. z dokumentacją dotyczącą polityki oświatowej, wynikami nauczania w szkołach prowadzonych przez samorząd, opiniami środowisk lokalnych, stanem bazy materialnej placówek oświatowych czy zakresem oferty edukacyjnej samorządu.


tekst i źródło : elk.pl