Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku realizuje projekt „Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym”, który trwa od 01.10.2016 r. do 30.04.2018 r. Partnerem zagranicznym jest AZZURRA Spółdzielnia Socjalna mieszcząca się w mieście Spoleto, Prowincja Perugia, Region Umbria, Włochy.

Cel projektu to zwiększenie szans uczestników na rynku pracy krajowym i europejskim. Do realizacji tego celu prowadzą cele szczegółowe projektu. Między innymi celem jest umożliwienie uczestnikom zdobycia nowej wiedzy i umiejętności zawodowych, poprawa kwalifikacji językowych, oraz oprawa kompetencji osobistych stażystów.

W ramach projektu 64 uczniów ZS nr 1 w Ełku z Technikum nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 kształcący się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, wędliniarz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie bierze udział w trzytygodniowych stażach zawodowych we Włoszech.

W okresie od 26.02 do 18.03.2017 r. II grupa 16 stażystów wraz z opiekunami przebywa w Spoleto realizując zagraniczne staże zawodowe. Są to uczniowie uczący się w zawodach: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Staże odbywają się w firmach budowlanych, kwiaciarniach, sklepach ogrodniczych. W relacjach stażystów z pracodawcą włoskim panuje atmosfera wzajemnej współpracy i wsparcia. Pracownicy firmy w sposób przystępny informują stażystów o ich obowiązkach. Miejsce pracy jest dobrze zorganizowane.

Podczas stażu uczniowie wykorzystują zdobytą w szkole wiedzę zawodową, nabywają nowe umiejętności i doświadczenia. Stażyści doskonalą język włoski oraz język angielski. Dni we Włoszech upływają naszym uczniom nie tylko na pracy, ale również na wędrówkach po wąskich i stromych uliczkach malowniczego miasteczka, zwiedzaniu Rzymu, Watykanu, Asyżu i Perugii. Zobaczenie na żywo takich miejsc jak np. Koloseum, Bazylika św. Piotra, Bazylika św. Franciszka wywarło na naszych uczniach niesamowite wrażenie oraz dostarczyło wielu emocji.

Pobyt na stażach uczniowie będą wspominać długo po przyjeździe do Polski.

Opiekunowie: Grażyna Ozorowska i Małgorzata Lutow
Informacje dotyczące projektu
Uczniowie wyjeżdżają na staż w 16 osobowych grupach z dwoma opiekunami, w określonych terminach:

 • Grupa 1: 05.02. - 25.02.2017 rok
 • Grupa 2: 26.02. - 18.03.2017 rok
 • Grupa 3: 04.02. - 24.02.2018 rok
 • Grupa 4: 25.02. - 17.03.2018 rok


Projekt finansuje:

 • kurs języka obcego (języka angielskiego i włoskiego),
 • przygotowanie kulturowe i pedagogiczne,
 • ubezpieczenie na czas wyjazdu: OC, NNW i KL,
 • przelot, transfery na i z lotniska (Ełk - miejsce stażu),
 • zakwaterowanie i wyżywienie (pełne),
 • organizację miejsca stażu za granicą,
 • certyfikację, ocenę i  nadzór,
 • dwie wycieczki (Rzym, Watykan, Asyż, Perugia),
 • kieszonkowe J.


Wyjazd na staże zagraniczne poprzedzają zajęcia:

 • kurs języka angielskiego i włoskiego,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • historia i kultura Włoch,
 • historia Unii Europejskiej, programu Erasmus+ oraz PO WER,
 • prawne aspekty pobytu za granicą,
 • kontakt z migrantami,
 • zajęcia pedagogiczne.


Każdy z uczestników po odbyciu stażu otrzyma:

 • unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej oraz certyfiakt
 • odbycia kursu języka włoskiego,
 • ukończenia zajęć przygotowania pedagogicznego – kulturowego-językowego,
 • odbycia stażu wystawiony przez włoską organizację partnerską.


Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój