Prezydent Ełku wręczył 39 stypendiów za wyniki w nauce i aktywność społeczną najlepszym uczniom szkół miejskich. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 29 października w ełckim ratuszu. Łączna kwota przyznanych stypendiów to ponad 27 tys. zł.

We wtorek 29 października w Urzędzie Miasta Ełku odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów najlepszym uczniom miejskich szkół podstawowych. Stypendia wręczali Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz oraz Zastępca Prezydenta Ełku Artur Urbański.

Stypendia przyznawane są w celu wsparcia finansowego uczniów miejskich szkół podstawowych (kl. V i VIIII) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych, którzy wykazują się znaczącą działalnością społecznie użyteczną i osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.

Na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia 2019 r. wpłynęło 89 wniosków. Prezydent przyznał 39 stypendiów.

Przyznane stypendia:

 • SP nr 1 w Ełku – 3
 • SP nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku - 5
 • SP nr 3 im. H. Sienkiewicza w Ełku - 4
 • SP nr 4 im. Prof. Wł. Szafera w Ełku - 11
 • SP nr 5 im M. Konopnickiej w Ełku - 2
 • SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych w Ełku - 4
 • SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku - 4
 • SP nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku - 5
 • LO w Zespole Szkół Sportowych w Ełku - 1

Łączna kwota przyznanych stypendiów to 27 400 zł. Stypendia mają wartość 150 zł (kl. V-VI), 200 zł (kl. VII-VIII ) oraz 250 zł (LO w Zespole Szkół Sportowych) miesięcznie i będą wypłacane bezpośrednio w szkołach.

Stypendium może otrzymać uczeń który:

 • jest aktywny i zaangażowany w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego,
 • osiąga bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni rok szkolny - nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania).

 Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić:

 • dyrektor szkoły, rada rodziców, rodzice
 • fundacje, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty wspierające lub wdrażające działania edukacyjne na rzecz uczniów

Kolejny nabór odbędzie się w styczniu (na okres styczeń - czerwiec 2020 r.)

Formularze wniosków dostępne są w:

·         Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku (pokój nr 369)

·         Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku

Dodatkowe informacje na temat stypendiów można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta.