Minister Edukacji Anna Zalewska zapowiedziała, że nowa reforma oświatowa wejdzie w życie już od przyszłego roku. Znikną gimnazja, powróci 8-klasowa podstawówka i 4-letnie liceum.

Likwidacja gimnazjów ma być stopniowa, szkoły te całkowicie znikną na przełomie lat 2022/2023. Pierwszy rocznik objęty nową ustawą ma rozpocząć naukę w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018. Zmiana obejmie również etapy edukacji wczesnoszkolnej: 4 klasa szkoły powszechnej, jak teraz nazywać się będzie podstawówka, będzie ostatnią klasą edukacji wczesnoszkolnej, tak by dzieci mogły lepiej przestawić się na system nauczania przedmiotowego. Uczniowie będą mieli do wyboru: 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum lub dwustopniową szkołę branżową, która ma zastąpić dzisiejszą szkołę zawodową.

,,Zmiana ta ma na celu zniwelowanie skutków nadchodzącego niżu demograficznego, ratowanie etatów nauczycieli i lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy"- mówiła Minister Edukacji.