Prezes Rady Ministrów ogłosił możliwość otwarcia przedszkoli i żłobków w II etapie tj. już 6 maja. Jak dowiadujemy się z oficjalnego serwisu elk.pl miejskie przedszkola i żłobek ruszą nie wcześniej niż 18 maja czyli po przygotowaniu placówek do bezpiecznego przyjęcia dzieci, w tym po opracowaniu i zatwierdzeniu procedur oraz wytycznych, określonych przez ministrów Edukacji Narodowej oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


W związku z podjęciem przez rząd decyzji o przejściu do kolejnego etapu zdejmowania obostrzeń, miasto Ełk wprowadzi zmiany w funkcjonowaniu niektórych placówek oświatowych. Miasto, czyli organ prowadzący, chce spełnić wszystkie wymagania ministerstwa tak, aby dzieci i pracownicy byli bezpieczni, a rodzice mieli poczucie, że uczyniono wszystko w placówkach, by nie było ryzyka zakażenia koronawirusem.

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz – po zapoznaniu się z opinią dyrektorów i informacjami od rodziców, a także wytycznymi, jakie należy wypełnić – podjął decyzję, że otwarcie przedszkoli i żłobka nastąpi nie wcześniej niż 18 maja.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia wydało ok. 50 wytycznych dla organów prowadzących, dyrektorów przedszkoli, nauczycieli i rodziców, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – prawie 40 wytycznych dla organów prowadzących instytucje, dyrektorów, opiekunów i rodziców, które muszą być spełnione, aby móc wznowić funkcjonowanie niektórych placówek.

Czas do 18 maja pozwoli ełckim jednostkom na spełnienie wszystkich wymagań. Ponadto, po rozeznaniu, okazało się że większość rodziców (ponad 80%) również jest za tym, aby przedszkola ruszyły w późniejszym czasie.

Zobacz wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  i innych form wychowania przedszkolnego: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

Wytyczne dla żłobków:  https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3


Główny Inspektorat Sanitarny wydał wytyczne dla m.in. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i instytucji opiekującymi się dziećmi do lat 3 

- Wśród nich zalecenie aby jedna grupa dzieci przebywała w wyznaczonej jednej stałej sali
- W grupach może przebywać 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach maksymalnie o 2. podopiecznych więcej *
- W salach nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe misie) *
- Minimalna przestrzeń do zabawy i odpoczynku nie mniejsza niż 4 m2 dla 1 dziecka i każdego opiekuna * 
* Szczegóły na stronie GIS gis.gov.pl/bip_list/organizacja