Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał kolejną 27. decyzję o wsparciu przedsiębiorstwa HEMP WORLD Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku. W związku z nową inwestycją realizowaną w Ełku, firma poniesienie koszty kwalifikowane w wysokości co najmniej 4 mln złotych oraz zatrudni co najmniej 12 pracowników.