Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał kolejną 27. decyzję o wsparciu przedsiębiorstwa HEMP WORLD Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku. W związku z nową inwestycją realizowaną w Ełku, firma poniesienie koszty kwalifikowane w wysokości co najmniej 4 mln złotych oraz zatrudni co najmniej 12 pracowników.


Spółka HEMP World zajmuje się produkcją pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (wyroby koszykarskie wikliniarskie, pellety, brykiet). Firma ma zatrudnić conajmniej 12 pracowników. Prezesem zarządu przedsiębiorstwa HEMP WORLD jest Rafał Jurkowski.