Informacja reklamowa Dywersyfikacja to „biblia” inwestora, jego „pierwsze przykazanie”. To właśnie dywersyfikacja chroni nas przed nadmiernymi wahaniami rynku, przed zbyt dużymi spadkami wartości naszego portfela i powoduje, że inwestycje na rynku kapitałowym są bezpieczniejsze i z reguły bardziej efektywne.