Już od dziś tj. od 7 stycznia rusza nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powiatu Gołdapskiego ,,Własna firma w EGO”. Do udziału w projekcie uprawnione są osoby fizyczne z powiatu ełckiego, gołdapskiego oraz oleckiego. Osoby te muszą spełniać określone wymagania.