Z Tomaszem Ołyńskim, właścicielem firmy BHPLAB z Ełku rozmawia Redakcja Ełk dla Was

Redakcja: Ełk jest średnim, kilkudziesięciotysięcznym miastem, w którym jest wiele firm produkcyjnych, handlowych i usługowych. Kim są więc klienci korzystający z Pana usług ?

Tomasz Ołyński: Lokalni, miejscowi przedsiębiorcy świadczący usługi w różnych branżach, ale również z miejscowości i miast z poza Ełku. Pomimo, że jesteśmy na ełckim rynku od niedawna to liczba klientów ciągle wzrasta. Na samym początku naszej działalności udało się rozpocząć współpracę przy projektach z liderami w swoich branżach. Współpraca ta dała nam duży zamach do działania i możliwość rozwoju na rynku lokalnym.

Redakcja: Dlaczego akurat BHPLAB ?

Tomasz Ołyński: Nasza nazwa nie jest zupełnie przypadkowa, ale za nim powstała odbyła się nie jedna burza mózgów J Z naszej analizy wyszła nazwa składająca się z dwóch członów BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Bezpieczeństwo to kluczowa sprawa. Priorytetem jest dla nas tworzenie bezpiecznych warunków pracy, poprzez działania profilaktyczne, doradztwo oraz szkolenia. Wiemy wszystko o tym jak zapewnić bezpieczeństwo podmiotów i dzielimy się tą wiedzą. Współpracujemy bezpośrednio, aby zapewnić naszym klientom najwyższą jakość.

LAB, bo tworzymy innowacyjne bezpieczeństwo. 

Lab otwiera na nowe koncepcje, pomysły i idee. Jest to laboratorium bezpieczeństwa, w którym w oparciu o wiedzę i doświadczenie: organizujemy innowacyjne szkolenia, poprzez Warsztaty bezpieczeństwa, badamy maszyny, urządzania i obiekty,  kreujemy nowe podejście do bezpieczeństwa w firmie.

 

Redakcja: A jakie usługi świadczy BHPLAB ?

W swojej ofercie posiadamy szeroko pojęte usługi z zakresie bezpieczeństwa firmy. Możemy do nich zaliczyć szkolenia okresowe bhp, szkolenia wstępne, szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.  Odpowiadają one na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych, gdzie wymagane jest już opracowanie specjalistycznej dokumentacji projektowej. Z całą naszą ofertą można się zapoznać na naszej stronie www.bhplab.pl

Redakcja: Firmy powiązane z BHP w naszym regionie posiadają zazwyczaj podobny zakres usług. U Państwa jest on bardzo szeroki, dlaczego?

Z pewnością budowa portfela usług była uzależniona od umiejętności oraz wykształcenia które zdobywałem przez ostatnie lata.  Wychodząc z założenia, że prawdziwa firma zajmują się bezpieczeństwem powinna posiadać szeroką widzę z mechaniki, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy przed medycznej, tak też ukształtowałem swoją ścieżkę w edycji. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu  mogłem odpowiedzieć kompleksowo na potrzeby, jakie dyktuje mocno wymagający rynek. Mam nadzieję, że zostanie to też docenione przez nasz lokalny rynek.

Redakcja: BHP kojarzy mi się zawsze z koniecznymi szkoleniami, które trzeba było odbyć. Czym przekona Pan przedsiębiorców, aby to właśnie korzystali w Pana usług ?

Stagnacja i traktowanie tematu bezpieczeństwa w firmie jak  zło koniczne to temat z jakim spotykam się codziennie w swojej pracy. Pomimo tego, że pytając wielu ludzi  co jest dla nich najważniejsze jako pierwsze wymienią bezpieczeństwo to przez wiele lat brak kreatywnego podejścia  samych specjalistów bhp, brak przekazywania treści w  ciekawy sposób, a co więcej nie budowanie polityki bhp w obsługiwanych firmach spowodowało takie podejście przedsiębiorców, jak i samych pracowników jakie mamy dzisiaj. Nasze szkolenia i inne usługi to nowoczesne, dynamiczne i kreatywne podejście. Na naszych szkoleniach się nie śpi, a żadne z zagadnień nie jest trudne. Mam nadzieję, że rzetelność oraz nowa forma usług to będą dwa argumenty przemawiające do rozpoczęcia współpracy właśnie ze specjalistami BHPLAB!

Redakcja: Widząc energię i zapał z jakim podchodzi Pan do kwestii bezpieczeństwa domyślam się, dotychczasowy portfel usług nie jest jeszcze zamknięty. Czym mam rację ?

Tak, oczywiście, że nie. Widzimy jeszcze wiele możliwości do budowania  świadomych i społecznie odpowiedzialnych za swoich pracowników przedsiębiorstw, poprzez właściwą politykę bezpieczeństwa.  W najbliższym czasie wprowadzamy kolejne dwa produkty, które z pewnością są innowacyjne w branży bhp nie tylko na naszym lokalnym rynku, ale rynku ogólnopolskim.

 

Redakcja:…..ale o tym z pewnością powiemy jako pierwszy w naszym serwisie. Dziękuję za rozmowę i życzę wielu możliwości rozwoju. 

Dziękuję.