Program ma na celu wsparcie działania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zielonych (przyjazne środowisku) i niebieskich (woda) technologii oraz technologii ułatwiających codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i starszym.


Program realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem.

Dostępna w konkursie kwota to prawie 80 mln euro.

Wnioski będą przyjmowane do 31 marca 2020 r.

W konkursie o środki mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą realizować innowacyjne projekty w trzech obszarach tematycznych:

 1. Technologie przyjazne środowisku – działania prowadzące do wdrożenia innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które przyczynią się do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, wydajnej gospodarki materiałowej.

Łączna alokacja na projekty: 50 mln euro

Maksymalna kwota przyznana na jeden projekt to 1 mln euro

 2. Wody morskie, śródlądowe i ich bezpośrednie otoczenie – działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez inicjatywy prowadzące do wdrożenia innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia.

Łączna alokacja na projekty: 10 mln euro

Maksymalna kwota przyznana na jeden projekt to 2 mln euro

 3. Technologie poprawiające jakość życia – działania prowadzące do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych.

Łączna alokacja na projekty: 18,7 mln euro

Maksymalna kwota przyznana na jeden projekt to 2 mln euro

 Ponadto dodatkowo przeznaczono 15 mln euro na granty dla firm zarządzanych przez kobiety w powyższych obszarach tematycznych. Maksymalna kwota przyznana na jeden projekt to 200 tys. euro.

 Więcej informacji na temat naboru dostępnych jest na poniższej stronie:

ttps://www.parp.gov.pl/component/content/article/57789:poznaj-szczegoly-konkursow-parp-w-ramach-funduszy-norweskich