Przedsiębiorców czekają kolejne podwyżki. Od 2019 r. składki na ZUS wzrosną aż o 7,3% tym samym przekraczając psychologiczną granicę 1300 zł. Nieliczni zapłacić będą mogli składkę od przychodu. Niestety do tego trzeba będzie spełnić kilka warunków.


Kilka dni temu rząd przyjął założenia do projektu na rok 2019. Wysokość składek zależy od wartości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Ponieważ podstawa wymiaru składek została wykalkulowana jako 60% przewidzianego wynagrodzenia. W ten sposób w 2019 roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniesie 4765 zł. To więcej o 322 zł niż przyjęta na rok 2018 kwota w wysokości 4443 zł. 

Konsekwencją wzrostu kwoty bazowej jest wzrost wysokości składek, które w 2019 r. wyniosą:
- składka emerytalna 558,08 zł (więcej o 37,72 zł w stosunku do 2018 r.)
- składka rentowa 228,72 zł (więcej o 15,46 zł)
- składka chorobowa 70,05 zł (więcej o 4,74 zł)
- składka wypadkowa 47,75 zł (więcej o 3,23 zł)
- składka na Fundusz Pracy 70,05 zł (więcej o 4,74 zł)

Wysokość składki zdrowotnej nieznana
W składki ZUS nie uwzględnia się składki zdrowotnej. Bez której zobowiązanie wobec Zakładu wyniesie 974,65 zł. To więcej o 65,89 zł niż w 2018 r. Wskaźnik, dzięki któremu ustala się wysokość składki zdrowotnej znany będzie dopiero na początku przyszłego roku. Wtedy też będzie można ustalić ostateczną wysokość comiesięcznych zobowiązań. 

Suma wszystkich składek daje nam kwotę około 1320 zł w skali miesiące. Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą więcej niż obecnie o około 100 zł.

Składki uzależnione od przychodu
Istnieje możliwość płacenia składki uzależnionej od przychodu firmy. Wyjątek ten został zarezerwowany dla firm, które w poprzednim roku nie przekroczyły przychodem rocznym kwoty 63 000 zł. Przywilej ten ograniczony jest w czasie i przysługiwał będzie wyłącznie przez 36 miesięcy. 

Wyjątkiem będą te przedsiębiorstwa, które wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy oraz w poprzednim roku rozliczały się w formie karty podatkowej. Warunkiem będzie też wykazanie się prowadzeniem działalności przez co najmniej 60 dni.Drożej dla nowych firm
Rząd przyjął również propozycję kolejnego podwyższenia płacy minimalnej. Płaca wzrośnie z 2100 do 2220 zł brutto. A ta przekłada się z kolei wprost proporcjonalnie na wysokość składek (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia)
Łącznie bez składki zdrowotnej wynosić będzie 210,72 zł, a ta według prognoz kosztować będzie około 345 zł. Łącznie da nam to miesięczne zobowiązanie na poziomie 555 zł.