Trwa realizacja projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu ełckiego”.

Gmina Ełk otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to prawie 730 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie unijne to ponad 693 tysiące złotych.

– Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród mieszkańców – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.

Na bezpłatne badania diagnostyczne schorzeń kręgosłupa liczą kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lata. Kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat będą uczestnikami bezpłatnej edukacji prozdrowotnej. Poniżej przedstawiamy harmonogramy działań w Ełku.