Jak dowiadujemy się z oficjalnej strony Ełku, Prezydent Tomasz Andrukiewicz spotkał się dziś (14 lutego) z Radą Rodziców oraz Dyrektorem SP nr 5 im. Marii Konopnickiej . Na spotkaniu przekazał bardzo dobre informacje na temat planów budowy nowego bloku dydaktycznego.

Nowy blok ma posiadać funkcję świetlicy, stołówki, auli szkolnej oraz kuchni. W nowym obiekcie znajdzie się również miejsce na dodatkowe oddziały przedszkolne. 

W najbliższym czasie prezydent Ełku ma zlecić opracowanie projektu technicznego. Realizacja inwestycji w związku z wielomilionowym nakładem środków finansowych, będzie realizowana w cyklu wieloletnim.

Jak dowiadujemy się ze strony podjęcie decyzji poprzedziły analizy demograficzne, analiza potrzeb szkoły oraz planów rozwoju osiedla Jeziorna.
| Źródło: elk.dlawas.info za UM Ełk

Oczywistym jest, że w chwili obecnej, w związku z wprowadzaną w ostatnich latach reformą – najpierw dotyczącą obniżenia wieku szkolnego, następnie jego podwyższenia (dotyczącą 6 i 7 latków) oraz reformą oświatową z ostatniego roku (zmiana szkoły sześcioletniej na ośmioletnią), placówka boryka się z problemami lokalowymi.

Mając na uwadze chęć zapewnienia jak najlepszych warunków do nauki dzieci oraz pracy nauczycieli, po wysłuchaniu oczekiwań rodziców oraz wstępne analizy, prezydent Ełku zaproponował Radzie Miasta Ełku przyjęcie w budżecie na rok 2018 inwestycji związanej z opracowaniem koncepcji i projektu technicznego rozwoju i rozbudowy bazy oświatowej Szkoły Podstawowej nr 5. Na ten cel zapisano kwotę ponad 150 tys. zł.