Dziś 10 stycznia w Warszawie ogłoszone zostały wyniki Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017 prezentując najlepsze licea i technika w Polsce.

Ranking ten jest prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanym z rankingów w środowisku edukacyjnym. Przede wszystkim z niecierpliwością czekali na niego, uczniowie wraz z rodzicami, którzy podejmując decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej sugerują się wynikami tegoż rankingu.

W listopadzie zeszłego roku Kapituła Rankingu przedyskutowała kryteria klasyfikacji 2017. 
W Rankingu Liceów Ogólnokształcących o miejscu szkoły zadecydowały: sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostaną osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. 
W Rankingu Techników rozkład kryteriów był następujący: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

W Ełku na pierwszym miejscu Liceów Ogólnokształcących znalazło się:
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego. W województwie warmińsko-mazurskim zajmując 6 miejsce. Natomiast w klasyfikacji ogólnej 163.

Drugie miejsce w Ełku zajęło:
II Liceum Ogólnokształcące. Plasując się na 13 pozycji w województwie, oraz 433 w kraju.

Całkiem niezłym wynikiem na tle wojewódzkim wykazało się:
Technikum nr 5 w ZS nr 5 im. Karola Brzostowskiego, znajdując się na 16 miejscu.

Dowiedz się więcej na www.perspektywy.pl