Projekt "Kurs na karierę - kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy" jest skierowana do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, nie uczestniczących w żadnym szkoleniu oraz zamieszkujących powiat Ełcki lub Olecki.

W ramach projektu oferujemy:
- Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD);
- Poradnictwo zawodowe w formie warsztatów grupowych;
- Indywidualne pośrednictwo pracy;
- Szkolenie z obsługi komputera ECDL,
- Szkolenie zawodowe, np.: Pracownik biurowy, Sprzedawca, Operator koparko-ładowarki kl. III i inne dobrane indywidualnie do potrzeb Uczestników (za udział w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe),
- 3 miesięczne płatne staże (1750 zł/m-c w tym opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe i zdrowotne.

Uczestnikom projektu zapewniamy, m. In.:
- Materiały szkoleniowe,
- Wyżywienie podczas zajęć grupowych,
- Stypendium szkoleniowe,
- Stypendium stażowe,
- Zwrot kosztów badań lekarskich – w razie potrzeby, np. szkolenie Operator koparko- ładowarki kl. III,
- Zwrot kosztów dojazdu (podczas wybranych form wsparcia).

Jak mówi Dyrektor biura projektu Robert Jurkowski - Nabór uczestników prowadzony jest w dwóch etapach. Pierwszy do końca listopada 2016r., drugi od 2 stycznia 2017r. do ostatniego dnia miesiąca stycznia 2017r. Zapraszam osoby chętne do biura w Ełku oraz kontaktu telefonicznego. Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na pytania dotyczące projektu.

Robert Jurkowski - Od wielu lat działacz na rzecz społeczności lokalnych jako społecznik, animator różnego rodzaju projektów granatowych w wielu organizacjach pozarządowych i samorządowych, członek Zarządu Sejmiku Organizacji Pozarządowych Powiatu ełckiego, wolontariusz Fundacji „Wiosna” księdza Jacka Wiosny Stryczka, aktywny rodzic przedszkolaka w Niepublicznym Przedszkolu u „Lolka” w Ełku na osiedlu Baranki/Jeziorna, a obecnie również jako Asystent społeczny Posła na Sejm RP VIII kadencji Adama Andruszkiewicza, poszukuję i realizuję rozwiązania spraw społecznych, służące dla poprawy lepszego życia mieszkańców naszego regionu.