Powiatowy Urząd Pracy w Ełku informuje, że zostaje wznowiony nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.

Wnioski mogą składać osoby w wieku do 30 lat  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój. Powyższe wnioski będą przyjmowane w terminie od 18 lipca do 29 lipca 2016 roku.

Wnioski do pobrania TUTAJJak podaje PUP w miesiącu maju bezrobocie w powiecie wynosiło 17,9 %. Jest to wynik słabszy niemal dwukrotnie w porównaniu do kraju, ale też gorszy od średniej województwa ( warmińsko - mazurskie ma najwyższą stopę bezrobocia ).