Czternasta uroczysta Gala „Ełcki Bocian” 2019 odbyła się 30 maja, w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku. Grono laureatów i wyróżnionych powiększyło się o dwadzieścia jeden osób lub instytucji, które przyczyniły się do rozwoju powiatu ełckiego.