Urząd Miasta Ełk na podstawie danych z Urzędu Stanu Cywilnego w Ełku sporządził zestawienie imion, które były najczęściej i najrzadziej nadawane dzieciom na przestrzeni lat 1966-2017.


Zestawienie najczęściej i najrzadziej nadawanych imion zostało sporządzone od roku 1966 oraz 1967, a następnie porównano imiona cyklicznie co dziesięć lat, aż do roku 2016 i 2017. 

Można zauważyć, jaki wpływ w nadawaniu imion dzieci miało miały zmiany w przepisach, zezwalające na nadawanie imion zagranicznych lub wymyślonych. To pozwoliło świeżo upieczonym rodzicom sięgnąć wyobraźnią nieco głębiej niż tylko do tradycyjnych imion. Dzięki temu w naszym mieście możemy spotkać się z takimi imionami jak: Giancarlo, Enrico, Jef, Omar, Jabali, Mohammad, Saliha, Noah, Vanessa, czy Samantha Lee

Przepisy mają jednak swoje granice. Polacy nie mogą nadać dziecku imienia, które składałoby się z wulgaryzmu, wyrazów ośmieszających, nieprzyzwoitych, czy też nazw przedmiotów.