W celu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju wynikających ze strategii rozwoju województwa zostanie zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Warmińsko - Mazurskim, a Związkiem ZIT MOF Ełku. Na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego będą realizowane przedsięwzięcia w obszarze efektywności energetycznej, edukacji i włączenia społecznego. Logo artykułu