W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podpisano porozumienie Gminy Ełk i Gminy Prostki w sprawie wspólnego przygotowania projektu planowanego do złożenia w naborze o dofinansowanie w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027”, Priorytet 04 Mobilność regionalna, Działanie 04.01 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa pt. „Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO – Projekt 4 przebudowa dróg gminnych na odcinku Glinki – Borki – Miechowo – Bobry”. Wójta Tomasza Osewskiego i Gminę Ełk reprezentowały w Olsztynie: Bożena Wołyniec – Zastępca Wójta oraz Maria Karina Strzeszewska – Skarbnik Gminy Ełk.