Miasto Ełk rozstrzygnęło przetarg na zagospodarowanie terenu cypla na osiedlu Jeziorna w Ełku – budowa Plaży Miejskiej – II etap i wkrótce zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Łączny koszt zaplanowanej inwestycji to ponad 4,7 mln zł.


Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu: „Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji w Ełku – etap II”, na który Miasto Ełk pozyskało 3,3 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zakres robót obejmuje m.in. budowę budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, deszczochron w formie zadaszonej altany parkowej, pomostu stałego na jeziorze, slip, pomost pływający, plac oraz ciąg pieszych wraz z aneksami wypoczynkowymi i schodami terenowymi, parking dla samochodów osobowych, parkingów dla rowerów, budowa dojazdu oraz miejsc postojowych karawaningu, wykonanie elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne, poidełko), zagospodarowanie terenu zielenią oraz wykonanie oświetlenia parkowego terenu.

Przewidywany termin zakończenia II etapu prac to połowa czerwca 2018 rok. Łączny koszt inwestycji to ponad 4,7 mln złotych, w tym 3,3 mln złotych pozuskano z UE, natomiast pozostałe 1,4 mln złotych pochodzi z budżetu miasta.

Obecnie realizowany jest I etap budowy Plaży Miejskiej w Ełku, któego zakończenie przewiduje się na koniec maja 2018 roku.