Urząd Miasta w Ełku ogłosił nabór na 4 wakaty do Wydziału Finansowego, Mienia Komunalnego, Organizacyjnego oraz Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami. Zatrudnieni otrzymają umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, a pierwsze umowy o pracę zostaną zawarte na czas określony do 6 m-cy. Planowane zarobki będą się wahać od 2600 zł do 3600 zł brutto.