Urząd Miasta w Ełku ogłosił nabór na 4 wakaty do Wydziału Finansowego, Mienia Komunalnego, Organizacyjnego oraz Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami. Zatrudnieni otrzymają umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, a pierwsze umowy o pracę zostaną zawarte na czas określony do 6 m-cy. Planowane zarobki będą się wahać od 2600 zł do 3600 zł brutto.


Stanowisko ds. użytkowania wieczystego - planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): od 2800,00 zł do 3600,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
Termin składania dokumentów: 2019-09-02 do godz. 15:30
Więcej: >>PRACA<<

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych -planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): od 2600,00 zł do 3000,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
Termin składania dokumentów: 2019-08-27  do godz. 15:30
Szczegóły ogłoszenia: >>PRACA<<

Stanowisko ds. ochrony powietrza - planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): od 2800,00 zł do 3500,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
Termin składania dokumentów: 2019-09-02 do godz. 16:00
Szczegóły ogłoszenia: >>PRACA<<

Stanowisko ds. budżetu miasta - planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 3 600,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
Termin składania dokumentów: 2019-09-03 do godziny 11:00
Szczegóły ogłoszenia: >>PRACA<<