W dniach od 7 do 20 stycznia 2020 r. będzie miał miejsce nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego poprzez bezzwrotne wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo – mieszkańców tych powiatów.


Projekt jest kierowany do osób w wieku powyżej 30 roku życia spełniających co najmniej jeden z warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niskowykwalifikowane (tj. z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym).

W 2020 r. planuje się udzielenie dotacji w maksymalnej kwocie 27,5 tys. zł oraz wsparcia pomostowego przez 9 m-cy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w kwocie do 1.260 zł miesięcznie. Udzielenie wsparcia finansowego będzie poprzedzone szkoleniem i doradztwem z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane mogą pobrać i złożyć formularze rekrutacyjne w dniach od 7 do 20 stycznia 2020 r. w następujących miejscach:

 • Biuro Projektu
  – siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi
  ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
  tel. 87/615-44-30, e-mail dotacjerpo@powiatgoldap.pl
  godziny otwarcia poniedziałek 7.30-16.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-15.00

 • Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Ełku
  – siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku
  ul. Suwalska 38, 19-300 Ełk
  tel. 87/629-02-00
  (czynne pon – pt w godz. 15.30-19.30)

 • Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Olecku
  – siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
  ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko
  tel. 87/520-18-01
  (czynne we wtorki i czwartki w godz. 15.30-19.30)

Formularz rekrutacyjny jest również dostępny w wersji elektronicznej: KLIK