W 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w naszym województwie przeprowadził kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich na 4093 osobach. W konsekwencji – wobec 518 osób cofnięto zasiłki na łączną kwotę 712 tys. zł. Ponadto przeprowadzone zostały kontrole orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Na ich skutek 909 osób zostało uznanych za zdolnych do pracy i wobec nich cofnięto świadczenia na łączną kwotę ponad 469 tys. złotych.