Samorządy zrealizują inwestycje transportowe, opieki zdrowotnej czy sportu i rekreacji z nowej linii pożyczkowej, którą właśnie uruchomił Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Miasta średniej wielkości, do 100 tys. mieszkańców, mogą skorzystać z pożyczek w łącznej wysokości 700 mln zł.

EBI i BGK wyrównują szanse średnich miast w dostępie do finansowania. Miasta nie mogą korzystać pożyczek bezpośrednio ze środków EBI, a nowa linia z programu MUNICIPAL FACILITY & COVID 19 RESPONSE uzupełnia tę lukę. Pożyczka dla miast dostępna będzie w Banku Gospodarstwa Krajowego w drugiej połowie czerwca.
Środki pomogą w odbudowie gospodarki po pandemii koronawirusa oraz dofinansują przedsięwzięcia zaplanowane w wieloletnich planach inwestycyjnych, z których wiele realizuje cele zrównoważonego rozwoju. Polska jako jedno ze 193 państw członkowskich ONZ, przyjęła „Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030". Obecnie znajdujemy się na 16 miejscu w europejskim rankingu, który mierzy poziom realizacji celów zrównoważonego rozwoju - Europe Sustainable Development Report 2020.
Z pierwszej pożyczki BGK i EBI, w formie pilotażu, skorzystał już 70-tysięczny Ostrów Wielkopolski. Miasto we wrześniu 2020 roku uzyskało finansowanie w wysokości 110 mln zł. Kwota wsparła niemal połowę wydatków na zaplanowane przez Ostrów inwestycje. Od połowy czerwca kolejne miasta mogą starać się o sfinansowanie nawet 70 proc. tych kosztów. Okres finansowania umowy pożyczkowej wyniesie nawet do 25 lat.
Kredyty EBI są instrumentem obliczonym na realizację różnych projektów rozwoju obszarów miejskich – od rewitalizacji dzielnic zagrożonych ryzykiem marginalizacji społeczno-gospodarczej i terenów poprzemysłowych, po budowę tanich mieszkań i rozbudowę systemów łączności. Rosną również nakłady finansowe na zrównoważony transport, w tym autobusy elektryczne, tramwaje i nowoczesne zajezdnie – mówi wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego prof. Teresa Czerwińska. – Nowa umowa zawarta z naszym wieloletnim partnerem BGK umożliwi polskim miastom średniej wielkości kontynuację przyszłościowych inwestycji w momencie, gdy większy wysiłek finansowy idzie na wzmocnienie zdolności miast do radzenia sobie ze skutkami pandemii – dodała prof. Czerwińska.

Samorządy potrzebują środków na inwestycje, szczególnie teraz, gdy tak ważne jest łagodzenie skutków pandemii. Co trzecia złotówka zaangażowania kredytowego naszego banku trafia właśnie do samorządów. Chcemy wzmacniać działania JST w zrównoważonym rozwoju. Nasza umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ułatwi pozyskanie środków na przykład na dostosowanie infrastruktury miast do zmian klimatycznych - podkreśliła na konferencji prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka.
Zaangażowanie BGK w finansowanie gospodarki wyniosło pod koniec 2021 roku 46 mld zł. 13 mld zł bank przeznaczył na sektor samorządowy. Gminy inwestują te środki w zrównoważony transport, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego czy ochronę kultury i przyrody.
Europejski Bank Inwestycyjny od lat udziela mocnego wsparcia finansowego polskim samorządom. W ciągu minionych 10 lat EBI udzielił bezpośrednich pożyczek o wartości ponad 6 mld euro blisko 40 polskim gminom. Europejski Bank Inwestycyjny sfinansował inwestycje samorządowe w kilku sektorach takich, jak: rewitalizacja miast, zrównoważony transport miejski, dostosowanie i łagodzenie zmiany klimatu, mieszkalnictwo socjalne, edukacja czy kultura. Nowy instrument finansowy przeznaczony dla mniejszych miejscowości łączy korzystne warunki i elastyczny charakter pożyczek udzielanych przez EBI z dogłębną wiedzą BGK wynikającą z wieloletniej tradycji wspierania polskich gmin.
Obie instytucje obecnie pracują nad wdrożeniem tego instrumentu i uruchomieniem nowych, podobnych inicjatyw w innych sektorach w Polsce, co jest oznaką zacieśnienia współpracy między EBI a BGK.