Przewidywane są utrudnienia w ruchu na czas przebudowy ulicy Suwalskiej i Rzemieślniczej. Prace rozpoczną się 10 października i potrwają ok 6 tygodni. Do końca inwestycji miasto będzie prowadziło nadzór pod kątem zgodności realizacji prac z założeniami projektu odnośnie przebudowy odcinka ulicy Suwalskiej w zakresie wykonania lewoskrętu wjazdu na teren McDonalds-a (jadąc od strony ronda).


Przebudowa dróg związana z powstaniem restauracji McDonald's wymaga podzielenia prac na etapy.

W etapie I
Wykonanie poszerzenia jezdni na odcinku od ronda w kierunku stacji ORLEN
Ruch pojazdów będzie się odbywał pasem do jazdy na wprost. Wyłączony zostanie prawo skręt do stacji paliw. Na całym odcinku prowadzonych prac zostanie wprowadzone ograniczenie prędkość do 30 km/h.

W etapie II
Przebudowa wyspy dzielącej prace na nitce wjazdowej do miasta od ronda w kierunku stacji ORLEN
Ruch pojazdów będzie się odbywał pasem do jazdy na wprost oraz uruchomiony zostanie prawo skręt do stacji paliw. Pas wyjazdowy z miasta zostanie zawężony do 3 metrów. Na całym odcinku prowadzonych prac utrzymane zostanie wprowadzone ograniczenie prędkość do 30 km/h.

W etapie III
Wykonanie zjazdu z ulicy Rzemieślniczej oraz wykonanie odcinka drogi ul. Rzemieślniczej i Bursztynowej
Ruch na ciągu ulicy Suwalskiej będzie przebiegał bez utrudnień. Wyjazd z ulicy Rzemieślniczej do ulicy Suwalskiej zostanie zamknięty. Odcinek ulicy Rzemieślniczej od wysokości budynku nr 10 do ulicy Suwalskiej zostanie wyłączony z ruchu pojazdów (mieszkańcy będą mogli dojechać do swoich posesji). Dojazd do ulicy Rzemieślniczej i ul. Bursztynowej możliwy od ul. Przemysłowej.