Opinia geotechniczna stanowi kluczowy dokument w procesie planowania i realizacji inwestycji budowlanych. Jest to ekspertyza, która dostarcza szczegółowych informacji na temat warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu, na którym planowana jest budowa. Stanowi ona fundament bezpiecznego i stabilnego wznoszenia konstrukcji, od domów jednorodzinnych, po zaawansowane obiekty inżynieryjne.