Całe zamieszanie przez artykuł 43 z 10 czerwca tego roku, ustawy o działaniach antyterrorystycznych, która nakłada m.in. obowiązek rejestracji kart prepaid.