Planując wakacje lub ferie w krajach Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich EFTA: Szwajcarii, Islandii, Lichtensteinie i Norwegii warto wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ, która w nagłych wypadkach umożliwi skorzystanie z pomocy medycznej.


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest bezpłatnie przez oddziały wojewódzkie NFZ. W Ełku kartę EKUZ wyrobimy w Delegaturze zlokalizowanej przy ulicy Chopina 15. Cała procedura trwa naprawdę krótko. Po wypełnieniu i złożeniu stosownego wniosku, kartę otrzymujemy od razu do ręki. Jest to miłą odmianą, jeżeli chodzi o załatwianie urzędowych spraw, ponieważ zazwyczaj administracyjne fromalności mają tendencję do wydłużania się w czasie. 

Do czego uprawnia karta EKUZ?

Kartę EKUZ otrzymuje każdy członek rodziny - osobno rodzic, osobno dziecko. Osoba posiadająca EKUZ ma prawo do świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia w trakcie tymczasowego pobytu w danym kraju. O zakresie świadczeń decyduje lekarz. 


Świadczenia medyczne udzielane są zgodnie z zasadami obowiązującymi w państwie pobytu. Oznacza to, że posiadacz EKUZ może korzystać z takich samych procedur medycznych, jakie ubezpieczeni w danym kraju. Może to wiązać się z koniecznością dopłaty w tych krajach, gdzie pacjenci pokrywają część kosztów leczenia, np. w Niemczech, Czechach czy Chorwacji. 

W przypadku braku karty EKUZ, każda osoba przebywająca w innym państwie członkowskim UE i EFTA traktowana jest jako pacjent prywatny i zobowiązana do pokrycia kosztów leczenia. 


Więcej informacji na www.nfz.gov.pl