Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, powstanie aktywne przejście dla pieszych z systemem SmartPass przy ul. Kajki. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierujących pojazdami. Wysokość dofinansowania to ponad 77 tys. zł.