Gmina Ełk, znana ze swojego zaangażowania w rozwijanie sportu i aktywności fizycznej wśród swoich mieszkańców, zdobyła znaczące wsparcie finansowe od Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach.