Pierwsze medialne informacje o wieży widokowej na os. Bogdanowicza to koniec roku 2016. Pod koniec sierpnia 2017 unieważniono przetarg na inwestycję - nie było chętnych oferentów, a w budżecie zaplanowano za mało pieniędzy (890 tys. zł).


Inwestycja na cyplu na os. Bogdanowicza to oprócz samej wieży widokowej "Park Piękna" i wiele elementów małej architektury. 
W grudniu 2018 Prezydent Tomasz Andrukiewicz poinformował o pozyskanych środkach z Unii Europejskiej. 

Wartość dofinansowania to 1,4 mln. złotych. Koszt całkowity 1,7 mln. złotych. 
Oprócz wieży i parku w jego ramach zawarte mają być:
- rozwijanie szlaku dziedzictwa Ełku i Kowna (mapy, aplikacja mobilna, przewodnik audio)
- szkolenia turystyczne dla przewodników turystycznych
- wizyty studyjne dziennikarzy branży turystycznej w obu miastach, artykuły w mediach o zasięgu ogólnokrajowym w Polsce i Litwie
- festiwale w obu miastach połączone z otwarciem inwestycji
Więcej tu: KLIK

OGŁOSZONO KOLEJNY PRZETARG NA: 
Budowę wieży widokowej na os. Bogdanowicza w Ełku w ramach projektu PN. „TRANSGRANICZNY OBSZAR TURYSTYCZNY W MIEŚCIE EŁK I KOWNO”

Przedmiotem zamówienia jest budowa stalowej wieży widokowej o wysokości 18,5 m z trzema podestami widokowymi połączonymi wewnętrzną klatką schodową. 

Ponadto wykonawca wykona m.in. 
- ozdobne łuki z drewna klejonego o przekroju 22x60 cm
- tablicę pamiątkową wraz z montażem na najwyższym podeście wieży
- tablicę z płyty granitowej grubości 5 cm i wymiarach minimalnych 60x60 cm z herbem miasta oraz logiem „Ełk tu wracam”
- instalację odgromową wieży widokowej
- monitoring wizyjny (4 kamery)
- tablicę z regulaminem korzystania z wieży widokowej

Termin składania ofert / wniosków: 2019-07-18 09:00
Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-07-18 10:00