Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk ogłosił rozstrzygnięcie programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2023. Zakwalifikowanych do dofinansowania zostało 255 wniosków na łączną kwotę blisko 78 mln zł. Wśród zaakceptowanych wniosków znalazł się projekt Gminy Ełk, który dotyczył remontu kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej.