Zgodnie z akcją „Bitwa o remizy”, którą ogłosił polski rząd, w każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców, która uzyskała największą frekwencję w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma do 1 miliona złotych dotacji z przeznaczeniem na budowę, termomodernizację, remont czy też wyposażenie remiz strażackich.