O tym, że są plany budowy osiedla domów wielorodzinnych w pod ełckiej wsi Chruściele wiadomo od około miesiąca. Pomysł ten delikatnie mówiąc nie przypadł do gustu mieszkańcom. Według ich przypuszczalnych obliczeń ma powstać 12 bloków, budowa ich ma zniszczyć sielankową ciszę i w przyszłości wieś ma zostać wchłonięta przez miasto Ełk.


Cały spór toczy się o działki o numerze ewidencyjnym 17 i 18 (ok. 5 ha). Na terenie tych działek mogą zostać wybudowane 4 piętrowe budynki mieszkalne, w których według rachunku mieszkańców ma zamieszkać około 3 tysięcy nowych lokatorów. Możliwość budowy takich budynków da zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, nad którą pracuje Urząd Gminy Ełk.

Spotkanie publiczne w Urzędzie Gminy

Dziś w urzędzie Gminy Ełk odbyło się spotkanie publiczne na którym tłumnie zjawili się mieszkańcy wsi Chruściele. Obie strony bardzo żywo dyskutowały. Mieszkańcy Chruściel argumentują swój sprzeciw nie tylko tym, że bloki będą wyglądać nieestetycznie na tle domków jednorodzinnych. Pod budowę takich budynków należałoby rozwinąć sieć kanalizacyjną, obecna byłaby niewystarczalna. Obawę budzi również komunikacja, mieszkańcy musieliby dojeżdżać do lub z Ełku przez zabytkowy most na ulicy Zamkowej ewentualnie okrężną drogą przez Nową Wieś Ełcką lub Barany. Żadna z tych dróg nie jest przystosowana do zwiększonego natężenia ruchu.  Mieszkańcy pytali również jak miałoby zostać dostarczane ciepło do nowych bloków. Niestety na żadne z tych pytań do dostali jednoznacznej odpowiedzi. Pełna emocji dyskusja została zakończona wyjściem jednego z radnych gminy. Na spotkaniu nie było wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego. Dane możliwego inwestora ani właścicieli terenów inwestycyjnych nie pojawiły się na spotkaniu. 

Co dalej?

Ciąg dalszy jest nadal nieznany, pewne jest, że mieszkańcy są zdeterminowani - zapowiedzieli. Zapowiedzieli, że będą walczyć o sprawę do samego końca. Zebrali petycję na której podpisało się 201 osób, a na ogrodzeniach pojawiły się bannery protestacyjne (fot.). 
Mieszkańcy wsi i nie tylko, mogą swoje uwagi i wnioski dotyczące projektu składać na piśmie do Wójta Gminy Ełk, w sekretariacie Urzędu Gminy Ełk do 9 stycznia 2020 roku.


Banner protestacyjny. Fot: Facebook Grupa miasto-gazeta.pl