Prezydent Ełku 12 czerwca 2018 r. wręczył nagrody laureatom olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018. Tym razem zostało uhonorowanych 43 uczniów ełckich szkół podstawowych oraz gimnazjów.


We wtorek (12 czerwca) w Ełckim Centrum Kultury odbyła się uroczystość poświęcona laureatom olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018. W spotkaniu wzięli udział laureaci olimpiad z ełckich szkół podstawowych, gimnazjów i LO w ZSS wraz z rodzicami i opiekunami, a także nauczyciele prowadzący oraz dyrektorzy szkół.

W gronie laureatów znalazło się 43 uczniów, którzy wzięli udział w 15 przedmiotowych konkursach olimpijskich w tym: 18 uczniów ze szkół podstawowych (w 4 przedmiotach) oraz 25 uczniów z gimnazjów (w 12 przedmiotach).

Osiągając następujące wyniki:
- 2 uczniów zostało 4 krotnymi laureatami
- 2 uczniów zostało 3 krotnymi laureatami
- 9 uczniów zostało 2 krotnymi laureatami
- 30 uczniów zostało pojedynczymi laureatami

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, Zastępca Prezydenta Artur Urbański i Przewodniczący Rady Miasta Ełku Dariusz Wasilewski gratulowali uczniom, ale także rodzicom oraz nauczycielom i dyrektorom szkół.

Laureaci olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018:
- SP nr 1 – dwóch laureatów,
- SP nr 3 – dwóch laureatów,
- SP nr 4 – siedmiu laureatów,
- SP nr 7 – trzech laureatów,
- SP nr 9 – czterech laureatów,
- Gimnazjum nr 1 – dwóch laureatów,
- Gimnazjum nr 2 – dwunastu laureatów,
- Gimnazjum nr 3 – jeden laureat,
- Gimnazjum nr 4 – ośmiu laureatów,
- Gimnazjum sportowe w ZSS - 2 laureatów,