Wczoraj (09.09) w trakcie nadzywczajnej sesji, Rada Gminy Ełk większością głosów przegłosowała uchwałę o zamiarze likwidacji dwóch szkół w Gminie Ełk. Pod urzędem Gminy Ełk pojawili się przeciwnicy tego pomysłu. Hasłami "Nic o nas bez nas", "Nie oddamy szkoły", "Najlepsi w gminie, pierwsi do likwidacji", starali się nagłośnić problem przekształcenia gminnych placówek w jednostki niepubliczne.


Większością głosów Rada Gminy Ełk podjęła na nadzwyczajnej sesji (9 września 2020 t.) uchwały o zamiarze likwidacji dwóch szkół – Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich oraz Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach. To pierwszy krok do przekształcenia gminnych placówek oświatowych w jednostki niepubliczne.

Wszystkim nam zależy na tym, aby żadna szkoła w gminie nie została zlikwidowana i zapewniam, że dopóki będę wójtem, placówki będą istnieć – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Radni większością głosów przystali na propozycję radnego Fatkowskiego i senator Kopiczko, by przekształcić szkoły publiczne w społeczne i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Wierzę, że dzieci i rodzice nie odczują tej zmiany. 

Obradom Rady Gminy towarzyszyła pikieta przeciwników przekształcenia szkół. Na sesji nie zabrakło emocji. Po dyskusji Rada Gminy Ełk przystąpiła do głosowania. Za podjęciem uchwał o zamiarze likwidacji szkół w Rękusach i Mrozach głosowali radni: Kazimierz Bratek, Karol Buraczewski, Bogdan Jurczyk, Andrzej Kisiel, Dariusz Kordyś, Bogusław Sadowski, Piotr Słomkowski, Jan Wielgat, Ryszard Wołyniec. Przeciw zagłosowali: Andrzej Sulima, Jan Szabroński i Elżbieta Truszkowska.