Ogólnopolski Protest Pracowników Pomocy Społecznej, który trwa od października 2018 roku ma coraz większe szanse na przekształcenie się w realny strajk. Główne postulaty Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego to podwyżka minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego o 1 tys. zł dla wszystkich pracowników pomocy społecznej i płatny urlop dla "poratowania zdrowia".