Miasto Ełk udziela dotacji na modernizację ogrzewania mieszkań i budynków, polegającą na likwidacji pieców węglowych i instalacji pieców: gazowych, olejowych, elektrycznych, na biomasę lub podłączenie do sieci miejskiej centralnego ogrzewania.


W pierwszym kwartale 2018 r. na modernizację ogrzewania wpłynęło 48 wniosków na łączną kwotę 129,5 tys. zł. W bieżącym roku na dotacje zaplanowano w budżecie kwotę 191 tys. zł. Wszyscy, którzy spełniają warunki otrzymują dotację dlatego jeśli zajdzie potrzeba miasto przewiduje dołożenie określonej kwoty do planowanego budżetu. 

Dotację mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy, jeżeli spełniają określone w regulaminie wymogi.

Kryteriami wyboru inwestycji są:
• likwidacja starego źródła ciepła i instalacja nowego,
• nie korzystanie przez podmiot lub jednostkę w latach ubiegłych z dotacji na inwestycję związaną z modernizacją systemu grzewczego budynku mieszkalnego ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się istnienie kominka dekoracyjnego opalanego drewnem.

Dotacji nie podlega wymiana starego ogrzewania gazowego, olejowego i elektrycznego - na nowe źródło ciepła.

Wysokość dotacji wynosi do 3000 zł na mieszkanie/budynek. Rok temu przyznano 96 dotacji na łączna kwotę 257,5 tys. zł. Z roku na rok chętnych jest coraz więcej.