W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Urząd Miasta w Ełku wystosował apel do mieszkańców Ełku.


Szanowni Państwo, z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych drogą internetową oraz kontakt telefoniczny i emailowy. Urząd czynny będzie w standardowych godzinach pracy. Wejście znajduje się z boku budynku. Prosimy także o ograniczenie przebywania w dużych skupiskach ludzi. Zwróćmy też szczególną uwagę na osoby starsze i samotne. Mogą potrzebować naszej pomocy.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszego miasta o ograniczanie do minimum wizyty w miejscach publicznych oraz przebywania w dużych skupiskach ludzi. Ograniczając kontakt bezpośredni możemy skuteczniej się chronić i zapobiegać zachorowaniom, a także przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w naszym mieście.

Prosimy również, żeby zwrócić szczególną uwagę na osoby starsze i samotne: naszych bliskich i sąsiadów. Być może będzie im potrzebna pomoc w zrobieniu zakupów, wykupieniu recept w aptekach, znalezieniu numerów telefonu czy opłaceniu rachunków (np. przez internet).

Informujemy również, że większość spraw urzędowych można załatwić na odległość – telefonicznie, mailowo lub za pomocą platformy ePUAP.

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać również drogą mailową na adres: um@um.elk.pl
Wszystkie kontakty telefoniczne i e-mailowe do wszystkich wydziałów Urzędu znajdują się na BIP: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/1/Urzad/

 

Uwaga! Wejście do urzędu i starostwa zostało przeniesione z boku budynku od strony Straży Miejskiej (drzwi automatyczne i podjazd dla osób niepełnosprawnych). Wejście główne od ul. Piłsudskiego zostało zamknięte.

Znajdują się tam również płyny do dezynfekcji rąk. Prosimy o korzystanie z nich od razu po wejściu do urzędu.

                                                                  WYBRANE NUMERY TELEFONÓW:

 

Sekretariaty Urzędu Miasta Ełku

tel. 87 732 60 00, 87 732 62 14, 87 732 62 00

 

Straż Miejska

tel. 87 73 26 201 – dyżurni straży - numer całodobowy, tel. 986

 

Wydział Polityki Społecznej

tel. 87 73 26 228, 87 73 26 263, 87 73 26 264, 87 73 26 265, 87 73 26 266

 

Referat ds. podatków i opłat lokalnych

Biuro Obsługi Klienta: tel. 87 73 26 202

 

Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - tel. 87 73 26 253

Stanowiska do spraw obsługi: tel. 87 73 26 254, 87 73 26 251

Wydział Świadczeń

Naczelnik Wydziału - tel. 87 73 26 150

Zastępca Naczelnika Wydziału - tel. 87 73 26 149

Stanowisko ds. świadczeń: tel. 87 73 26 247, 87 73 26 178, 87 73 26 110

Stanowisko obsługi interesantów: tel. 87 73 26 106

 

Biuro Działalności Gospodarczej

tel. 87 73 26 299, 87 73 26 246, 87 73 26 248


Referat Spraw Obywatelskich:

Kierownik Referatu - tel. 87 73 26 229

stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 87 73 26 141, 87 73 26 140, 87 73 26 101, 87 73 26 138

 

Wydział Mienia Komunalnego

Naczelnik Wydziału - tel. 87 73 26 245


Referat Lokalowy:

Kierownik Referatu - tel. 87 73 26 221

Stanowisko ds. mieszkaniowych: 87 73 26 170, 87 73 26 242

Referat Komunalny:

Kierownik Referatu - tel. 87 73 26 244

Stanowisko ds. gospodarki odpadami - tel. 87 73 26 223

Referat Dróg Miejskich:

Kierownik Referatu - tel. 87 73 26 151

Referat Ochrony Środowiska i Energii:

Kierownik Referatu - tel. 87 73 26 124

 

Wydział Edukacji

Naczelnik Wydziału Edukacji - tel. 87 73 26 145

stanowisko ds. stypendiów i informacji oświatowej - tel. 87 73 26 269

stanowisko ds. szkół i przedszkoli - tel. 87 73 26 268, 87 73 26 190

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału - tel. 87 73 26 236

Referat Planowania Przestrzennego: tel. 87 73 26 231

Referat Gospodarki Nieruchomościami - tel. 87 73 26 155

stanowisko ds. dzierżaw gruntów i wspólnot mieszkaniowych - tel. 87 73 26 234

Źródło Urząd Miasta w Ełku